Programe de finanţare

COSME

Programul Uniunii Europene pentru stimularea competitivității în afaceri şi a IMM-urilor pentru perioada 2014-2020

Cu un buget de 2,5 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri, COSME, vizează în special:

1) antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai uşor la finanțarea afacerii lor,
2) cetățenii care doresc să desfăşoare activități economice independente şi care se confruntă cu dificultăți în a înființa sau dezvolta propria afacere,
3) autoritățile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite în eforturile lor de a elabora şi pune în aplicare o reformă eficientă a politicilor de profil.

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaționalizării întreprinderilor. Programul are următoarele obiective generale:

  • îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri sub formă de participații şi împrumuturi;
  • îmbunătățirea accesului la piețe în interiorul Uniunii şi la nivel global: vor fi puse la dispoziție servicii de sprijinire a afacerilor orientate spre creştere economică, prin intermediul Rețelei întreprinderilor europene, pentru a facilita expansiunea afacerilor pe piața unică. Acest program va asigura, de asemenea, sprijin în afaceri IMM-urilor, în afara UE. De asemenea, va exista sprijin pentru cooperare industrială internațională, în special în vederea reducerii diferențelor dintre mediile de reglementare şi de afaceri dintre UE şi principalii săi parteneri comerciali;
  • promovarea spiritului antreprenorial: activitățile vor include dezvoltarea competențelor şi atitudinilor antreprenoriale, în special în rândul noilor antreprenori, a tinerilor şi a femeilor.

Mai exact, din cele 2,5 miliarde EUR alocate programului, 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi cheltuit pentru finanțarea Rețelei întreprinderilor europene, cooperării industriale internaționale şi educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.

Detalii

Pagina de internet COSME
Apeluri de proiecte


ORIZONT 2020

Programul Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare pentru perioada 2014-2020

Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare şi dezvoltare de până acum şi are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care pentru perioada 2014-2020. Majoritatea finanțărilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor competitive, dar bugetul pentru Orizont 2020 include finanțări inclusiv pentru Centrul Comun de Cercetare, Institutul European de Inovare şi Tehnologie şi pentru activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul Tratatului Euratom.

Detalii

Date de contact naţionale:
Ministerul Educatiei Nationale – Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România
Telefon: 021.212.77.91, Fax: 021.318.30.53, E-mail: orizont2020@ancs.ro

Paginile de internet Orizont 2020:
site-ul Comisiei Europenesite-ul Ministerului Educaţiei Naţionale
Apeluri de proiecte
Calendarul apelurilor pentru perioada 2014-2015 şi documentele necesare
Grupuri de discuţii pentru diferitele domenii tematice


Europa Creativă

Programul Uniunii Europene pentru cultură şi audiovizual pentru perioada 2014-2020

Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se acordă granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a parteneriatelor şi a activităţilor de învăţare reciprocă, pentru a consolida capacitatea sectoarelor de a opera în afara graniţelor ţării şi pentru a le ajuta să facă faţă provocărilor precum trecerea la era digitală, globalizarea şi fragmentarea pieţelor europene.

Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura şi o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale şi creative şi cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016).

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 şi este gestionat de Comisia Europeană şi de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles, unde se trimit şi se evaluează toate aplicațiile.

Detalii

Date de contact naţionale:
Ministerul Culturii
Bogdan Stefan Trîmbaciu, Bd. Unirii nr. 22, 030833, Bucureşti
E-mail: bogdan.trimbaciu@gmail.com / office@umpcultura.ro
Tel./Fax: 021 222 84 79, 0730 642 310

Pagina de internet Europa Creativă gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles
Apeluri de proiecte


Erasmus+

Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Erasmus+ îşi propune să contribuie la dezvoltarea competențelor şi angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare şi activități de tineret sau sport.

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câştiga experiență profesională şi de a participa la programe de voluntariat în alte țări.

Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații şi instituții de educație, formare şi tineret, cu scopul de a coopera şi de a construi punți între sistemul educațional şi câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.

De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de educație, formare profesională şi tineret. În ceea ce priveşte sportul, programul va finanța activități sportive de masă accesibile publicului larg şi proiecte transfrontaliere destinate promovării fair-play-ului şi combaterii aranjării meciurilor, dopajului, violenței şi rasismului.

Detalii

Date de contact naţionale
Pagina de internet Erasmus Plus gestionată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) Pagina de internet Erasmus Plus gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles


Europa pentru cetățeni

Programul Uniunii Europene pentru memorie istorică europeană şi participare civică pentru perioada 2014-2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură a publicat în 7 mai 2014 Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. Puteți consulta varianta în limba română a Ghidului aici.

Programul „Europa pentru cetățeni” adoptat pentru perioada 2014-2020 reprezintă un instrument important destinat să sporească rolul celor 500 de milioane de locuitori ai UE în dezvoltarea Uniunii. Prin scheme de finanțare şi activități care permit implicarea cetățenilor, programul promovează istoria şi valorile comune ale Europei şi, în acelaşi timp, încurajează responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea. Pentru perioada 2014-2020, programului „Europa pentru cetățeni” i se va aloca un buget de 185468000 EUR.

Caracteristici generale ale programului „Europa pentru Cetăţeni

Acces nediscriminatoriu  O atenție specială trebuie acordată integrării şi participării echilibrate a cetățenilor şi a societății civile din toate statele membre la proiectele şi activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al Uniunii şi de necesitatea de a include grupurile insuficient reprezentate.

Caracterul transnaţional şi dimensiunea locală  Inițiatorii proiectelor sunt încurajați să consolideze dimensiunea transnațională a acestora, eventual prin combinarea caracteristicilor menționate anterior. Dimensiunea transnațională trebuie să fie însoțită de o puternică dimensiune locală. Pentru a crea o punte între cetățeni şi Uniunea Europeană, este deosebit de important ca proiectele sau activitățile sprijinite prin prezentul program să vizeze aspecte legate de viața cotidiană a cetățenilor, aspecte relevante pentru aceştia.

Dialogul intercultural – Comisia Europeană s-a angajat să promoveze dialogul intercultural prin diferite inițiative şi programe. Programul „Europa pentru cetățeni” poate contribui la îndeplinirea acestui obiectiv deoarece apropie cetățeni europeni de naționalități diferite şi care vorbesc limbi diferite şi le oferă posibilitatea de a participa la activități comune .

Voluntariatul – expresia cetăţeniei europene active

Voluntariatul este un element esențial al cetățeniei active: dăruindu-şi timpul celorlalți, voluntarii aduc un serviciu comunității din care fac parte şi joacă un rol activ în societate. Aceştia dezvoltă sentimentul apartenenței la o comunitate, asumându-şi astfel responsabilitatea față de evoluția acesteia. Voluntariatul este un mijloc deosebit de eficient de dezvoltare a angajamentului cetățenilor față de societate şi de viața politică a acesteia. Prin urmare, în cadrul programului, se acordă o atenție specială voluntariatului.

Informații detaliate pe această temă sunt disponibile aici.

Pentru informații suplimentare vă invităm să contactați punctul de contact național pentru programul Europa pentru Cetățeni, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii.

E-mail:info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu, Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61

Distribuie