O Europă care sprijină: către o administrație publică modernă și eficace

Astăzi, 25 octombrie, Comisia a adoptat o nouă comunicare privind consolidarea spațiului administrativ european[1] (ComPAct), care propune acțiuni concrete pentru a ajuta administrațiile publice să răspundă nevoilor cetățenilor și întreprinderilor din întreaga Europă.

ComPAct este primul set cuprinzător de acțiuni adoptat vreodată de Comisie pentru a sprijini modernizarea administrațiilor naționale și pentru a consolida colaborarea transnațională a acestora, astfel încât să poată aborda împreună provocări comune.

Administrațiile publice naționale, regionale și locale eficace sunt esențiale pentru realizarea priorităților UE și naționale pe teren, pentru punerea în aplicare a politicilor și reformelor care aduc beneficii atât cetățenilor, cât și întreprinderilor și pentru canalizarea investițiilor strategice către tranziția verde și tranziția digitală. Acestea sunt un factor important pentru creșterea competitivității în întreaga UE.

O mai bună punere în aplicare a politicilor UE și o performanță administrativă mai eficace vor răspunde așteptărilor cetățenilor europeni în ceea ce privește reducerea birocrației și creșterea transparenței și ar putea duce la economii de miliarde de euro anual pentru cetățenii și întreprinderile din UE.

Comunicarea de astăzi recunoaște, de asemenea, presiunile cu care se confruntă administrațiile publice din cauza șocurilor externe, a dificultăților de recrutare și de atragere a talentelor și de consolidare a expertizei pe teme din ce în ce mai complexe, cum ar fi tranziția verde și tranziția digitală. Realizarea unei agende politice atât de dificile se bazează pe administrații publice adaptabile la toate nivelurile în statele membre.

Acțiuni-cheie propuse

Ca răspuns la solicitările statelor membre, ale Parlamentului European și ale Comitetului Regiunilor de a promova cooperarea și dialogul politic și de a îmbunătăți capacitatea și calitatea administrațiilor publice la nivel național, regional și local, Comisia propune 25 de acțiuni:

  • încurajarea cooperării între administrațiile publice pentru a se pregăti pentru provocările actuale și viitoare (Pilonul 1 – Agenda pentru competențe în domeniul administrației publice). De exemplu, schimbul de cooperare în domeniul administrației publice (PACE) permite mobilitatea funcționarilor publici europeni în toate statele membre pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici;
  • consolidarea capacității administrațiilor publice pentru transformarea lor digitală (Pilonul 2 – Capacitatea pentru deceniul digital al Europei). De exemplu, ComPAct va spori disponibilitatea administrațiilor publice de a integra tehnologiile de inteligență artificială în operațiunile lor (de exemplu, audit, achiziții publice) într-un mod sigur și fiabil;
  • consolidarea capacității administrațiilor publice de a conduce transformarea verde și a consolida reziliența (Pilonul 3 – Capacitatea de a conduce tranziția verde). De exemplu, ComPAct va sprijini administrațiile publice în evaluarea și reducerea amprentei lor de carbon organizaționale.

În plus, ComPAct propune un set comun de principii generale în vederea unor administrații publice foarte performante.

Comisia va pune în aplicare acțiunile în primul rând prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) și al altor fonduri UE disponibile, cum ar fi programul Europa digitală, și va colabora cu toate statele membre și cu părțile interesate pentru a asigura utilizarea lor. Comisia va prezenta un raport privind punerea în aplicare a ComPAct în conformitate cu cerințele de raportare prevăzute de IST.

Statele membre pot participa la ComPAct în ritmul lor și în funcție de nevoile și structura lor instituțională. Instrumentele, metodologiile, sprijinul reciproc și schimburile de bune practici promovate vor ajuta statele membre să învețe unele de la altele, să inoveze și să îmbunătățească eficacitatea administrației lor publice.

Distribuie