Energia regenerabilă: stabilirea unor obiective ambițioase pentru Europa

Pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor în lupta cu schimbările climatice, Parlamentul mizează pe adoptarea rapidă a unor alternative ecologice, cum este energia regenerabilă.

Surse de energie regenerabilă

  • energie regenerabilă înseamnă energie din surse regenerabile nefosile
  • printre acestea se numără energia eoliană, solară și geotermală, energia ambientală, mareele, valurile și alte energii oceanice, hidroenergia, biomasa, gazele provenind de la deșeuri, stații de epurare și biogazul

Noi obiective de energie regenerabilă pentru 2030


Eforturile ambițioase ale Europei sunt înscrise în pachetul „Pregătiți pentru 55”. Scopul UE este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) cu 55% până în 2030 și de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Pachetul legislativ include, de asemenea, actualizarea directivei UE privind energia regenerabilă pentru a crește ponderea surselor regenerabile în mixul energetic al UE de la obiectivul actual de 32% până în 2030.

În septembrie 2023, Parlamentul a votat favorabil pentru acordul încheiat cu Consiliul care stabilește o nouă țintă de 42,5% surse regenerabile de energie până în 2030, iar țările UE sunt îndemnate să tindă spre o proporție de 45% – obiectiv susținut și de Comisie prin programul REPowerEU. Prezentat în mai 2022, acest programsubliniază necesitatea de a accelera tranziția către energie curată și de a elimina treptat importurile de energie din Rusia prin creșterea ponderii surselor regenerabile în producția de energie, în industrie, construcții și transporturi la 45% până în 2030.


Noua legislație accelerează procedurile de aprobare pentru centralele de energie regenerabilă noi sau transformate, inclusiv panourile solare și turbinele eoliene.

21,8% procentul surselor regenerabile în consumul de energie din UE în 2021. Acesta depășește obiectivul de 20% pentru 2020 și este mai mult decât dublu față de 2004 (9,6%).

Obiectivele din următoarele sectoare au fost la rândul lor actualizate:

  • construcții – 49% energie regenerabilă folosită până în 2030
  • industrie – o nouă referință de 1,6 puncte procentuale – creștere anuală a folosirii energiei regenerabile

Acordul ține cont de solicitarea Parlamentului ca statele membre să stabilească un obiectiv indicativ pentru tehnologii inovatoare în domeniul energiei regenerabile de cel puțin 5% din noua capacitate instalată de energie regenerabilă până în 2030, precum și crearea unui cadru de cooperare pentru proiecte energetice transfrontaliere.

De asemenea, prin acord se dă curs solicitării Parlamentului de a se stabili criterii mai stricte privind utilizarea biomasei, de a reduce riscul de finanțare a practicilor nesustenabile și de a preveni impactul negativ asupra calității solului și a biodiversității.

Pentru intrarea în vigoare a noii directive privind energia regenerabilă, Consiliul trebuie să adopte în mod oficial acest acord.

Distribuie