Pilonul european al drepturilor sociale după cinci ani: principii transpuse în acțiuni concrete pentru o Europă socială puternică

Uniunea Europeană face bilanțul progreselor înregistrate și privește în perspectivă la etapele următoare.

Uniunea Europeană, care sărbătorește astăzi, 17 noiembrie, cea de a cincea aniversare a Pilonului european al drepturilor socialecu ocazia primului Forum european privind ocuparea forței de muncă și drepturile sociale, face bilanțul progreselor înregistrate și privește în perspectivă la etapele următoare.

Au trecut cinci ani de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul Summitului social de la Göteborg din 2017 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie. De atunci, acest angajament a fost reafirmat în cadrul Summitului social de la Porto din 2021 de către liderii UE, partenerii sociali și organizațiile societății civile. Comisia a prezentat peste 130 de inițiative pentru a pune în aplicare pilonul în statele membre și pentru a crea o Europă socială echitabilă, favorabilă incluziunii și plină de oportunități.

Aceste inițiative vizează transparența salarială și egalitatea între femei și bărbați, salariile minime și investițiile în competențe, combaterea sărăciei în rândul copiilor, venitul minim și protejarea securității și sănătății lucrătorilor.

După o redresare socioeconomică puternică în urma pandemiei de COVID-19, principiile pilonului rămân extrem de relevante în contextul actual, în care multe gospodării se confruntă cu dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi, din cauza creșterii prețurilor exacerbate de invadarea Ucrainei de către Rusia.  

Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale

În martie 2021, Comisia a prezentat Planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor socialeCăutați traducerile. Până în prezent, marea majoritate a măsurilor prevăzute în plan fie au fost deja adoptate, fie au fost lansate de Comisie. Cea de a cincea aniversare a Pilonului a fost sărbătorită cu ocazia primului Forum european privind ocuparea forței de muncă și drepturile sociale care a avut loc la Bruxelles, împreună cu Președinta Comisiei von der Leyen, fostul Președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker, Comisarul Schmit și alți invitați de seamă.

Guvernele UE au aprobat obiectivele sociale ale Strategiei Europa 2030 incluse în planul de acțiune privind pilonul și și-au prezentat contribuțiile naționale la atingerea acestor obiective. Împreună, angajamentele statelor membre plasează UE în mod ferm pe calea realizării sau chiar a depășirii obiectivelor la nivelul UE. Obiectivele naționale sunt rezultatul unui proces intensiv de consultare desfășurat de statele membre, care a inclus consultări interne cu principalii actori sociali, cum ar fi partenerii sociali, organizațiile neguvernamentale și autoritățile locale.

Cele trei obiective la nivelul UE, care trebuie atinse până în 2030, sunt:

  1. cel puțin 78 % dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă.
  2. cel puțin 60 % dintre adulți ar trebui să participe anual la cursuri de formare;
  3. numărul persoanelor cu risc de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui redus cu cel puțin 15 milioane, incluzând cel puțin 5 milioane de copii, comparativ cu 2019.

Printre inițiativele luate pentru punerea în aplicare a pilonului, structurate în jurul celor trei capitole principale ale sale privind piața forței de muncă, condițiile de muncă și incluziunea socială, se numără:

  • Egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă
  • Condiții de muncă echitabile
Distribuie